Anasayfa


DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÖĞRENME BOZUKLUĞU KARŞIT OLMA- KARŞIT GELME BOZUKLUĞU DAVRANIM BOZUKLUĞU ÇOCUKLARDA ÖFKE KARDEŞ KISKANÇLIĞI OKUL FOBİSİ- AYRILIK KAYGISI SOSYAL FOBİ SINAV KAYGISI OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK DEPRESYON ÇOCUKLARDA KORKULAR VE KAYGI BOZUKLUKLARI


DİKKAT EKSİKLİĞİ

Dikkatini veremeyen çocuk çabuk sıkılır ve bıkar. Bir faaliyet üzerinde belli bir süre yoğunlaşamaz. Başladığı bir işi bitiremez. Üzerine aldığı görev ve etkinlikleri yerine getiremez. Bir işe başladığında çabuk ve hızlı bir biçimde bitirme çabası içine girer. Fakat

Read more
OBSESİF (TAKINTILI) KİŞİLİK

Bu kişilik bozukluğunun temel özellikleri mükemmeliyetçilik, düzenlilik duygusal katılık, inatçılık ve kararsızlıkla karakterizedir. 1 Tanı Koydurucu Özellikler Obsesif – kompulsif kişilik bozukluğunda temel olarak inatçılık, ısrarcılık aşırı düzenlilik, titizlilik, kararsızlık ve katılık bulunur. Bu kişiler yapılan iş veya

Read more
BİPOLAR BOZUKLUK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bipolar Bozukluklar Kliniği tarafından hazırlanmıştır.s Neden, bipolar bozukluk-diğer adı ile iki uçlu duygudurum bozukluğu veya manik depresif hastalık-bir hastalık olarak tanımlanır? Günlük yaşamda herkesin duygusal dünyasında inişiler-çıkışlar olur. Duygularımız öfke, sevinç,

Read more

Öğrenme bozukluğu nedir?

Öğrenme bozukluğunun nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle beraber araştırmalar iki konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan biri genetik yatkınlığın varlığı  (ailelerde öğrenme bozukluğu olan başka kişilerin de olması), bir diğeri de beyindeki bazı merkezlerin işlevsel ya da yapısal bozukluklarıdır.

Hastalıklar


DISKALKULİ

Matematikle başı dertte olanların sayısı az değildir. Özellikle konular ilerledikçe zorlanma oranı artar ve sonunda bazı öğrenciler matematik dersini sevmediklerini ve o yüzden başarılı olamadıklarını düşünmeye başlarlar.

Otizmli Çocuk

Bebeklerin ve küçük çocukların çoğu büyümek ve gelişmek için insanlarla temasa geçme ihtiyacını ve isteği duyan çok sosyal varlıklardır.Gülümserler, sarılırlar, gülerler, ve ‘ce-ee’ veya saklambaç gibi oyunlara hevesle karşılık verirler.

Duygudurum Bozukluğu

Günlük yaşamda herkesin duygusal dünyasında inişiler-çıkışlar olur. Duygularımız öfke, sevinç, üzüntü, coşku, keder, huzursuzluk ve endişe arasında gidip gelir.

Öğrenme bozukluğu

Herhangi bir nörolojik ve bedensel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bir rahatsızlık bulunmaksızın dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren kapsamlı bir bozukluk türüdür.


BİPOLAR BOZUKLUK

Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak süren ve yoğun duygudurum değişimleri olur. Bu değişimler düşünceleri, duyguları, fiziksel sağlığı, davranışları ve kişinin işlevlerini, yaşamını etkiler.

Obsesif Bozukluğu

Obsesif – kompulsif kişilik bozukluğunda temel olarak inatçılık, ısrarcılık aşırı düzenlilik, titizlilik, kararsızlık ve katılık bulunur. Bu kişiler yapılan iş veya etkinliğin geneline ve asıl amacına değil ayrıntılarına takılırlar. Sabit fikirli, kuralcı ve rahatsız edecek derecede titizdirler. Mükemmelci bir davranış içindedirler. 

Dikkat Eksikliği

Dikkatini veremeyen çocuk çabuk sıkılır ve bıkar. Bir faaliyet üzerinde belli bir süre yoğunlaşamaz. Başladığı bir işi bitiremez. Üzerine aldığı görev ve etkinlikleri yerine getiremez. Bir işe başladığında çabuk ve hızlı bir biçimde bitirme çabası içine girer. Fakat genellikle sonunu getiremez.

Otizmli Çocuk

Bebeklerin ve küçük çocukların çoğu büyümek ve gelişmek için insanlarla temasa geçme ihtiyacını ve isteği duyan çok sosyal varlıklardır.Gülümserler, sarılırlar, gülerler, ve ‘ce-ee’ veya saklambaç gibi oyunlara hevesle karşılık verirler.

Sınav Kaygısı nedir?

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Daha Fazla

İnternet bağımlılığı %20’lere çıkabiliyor

İnternetle ilgili birçok araştırmanın yapıldığını belirten Psikiyatrist Dr. Aykut Özden, internet bağımlığının yüzde 20’lere çıktığını söyledi. Psikiyatrist Dr. Aykut Özden, “Özellikle Uzakdoğu’da çocuklarda bağımlılık yapabildiğini biliyoruz. Bu oranlar yüzde 8’lere kadar çıkabiliyor. İnternet aynı zamanda birçok şeyi öğrenebileceğimiz faydalı bir şey Daha Fazla

Konuşma Bozuklukları

Gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu (harf söyleyememe), kekemelik, hızlı bozuk konuşma,otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu ve ses bozukluğu çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasındadır. Bu yazıda bu tür konuşma bozukluklarıyla karşılaşıldığında ne tür terapi yöntemlerinin uygulandığından bahsedilecektir. Daha Fazla


Ücretsiz İletişim

Bütün sorularınız için  bizimle iletişime geçiniz.