cherry-services

Dikkatini veremeyen çocuk çabuk sıkılır ve bıkar. Bir faaliyet üzerinde belli bir süre yoğunlaşamaz. Başladığı bir işi bitiremez. Üzerine aldığı

Bu kişilik bozukluğunun temel özellikleri mükemmeliyetçilik, düzenlilik duygusal katılık, inatçılık ve kararsızlıkla karakterizedir. 1 Tanı Koydurucu Özellikler Obsesif – kompulsif

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bipolar Bozukluklar Kliniği tarafından hazırlanmıştır.s Neden, bipolar bozukluk-diğer adı ile iki uçlu duygudurum